Nieuws

< Terug naar overzicht

Installateurs geloven niet in snelle uitfasering fossiele brandstoffen

Bouwunie Technieken, de grootste sectororganisatie van installateurs verwarming en technieken bij Bouwunie, ondertekende de plannen echter niet want de installateurs hebben een aantal bedenkingen bij de voorstellen. Ze vinden dat de plannen van de coalitie rond Bond Beter Leefmilieu veel te snel gaan en niet realistisch zijn. Het is beter om ook de voldoende ruimte te laten voor nieuwe technologieën en innovaties, zoals toepassingen op synthetische brandstoffen en waterstof. 

Ook Bouwunie Technieken en haar leden werken aan en streven naar een CO2 – neutrale samenleving. Uit vorige ledenonderzoeken blijkt dat de helft van de installateurs zich in de toekomst wil specialiseren. Hernieuwbare technieken worden hierbij vaak geciteerd. 

Dit belet evenwel niet dat de installateurs realistisch zijn. Bouwunie Technieken vroeg haar leden wat zij denken van de gepresenteerde voorstellen. 77% van de bevraagde installateurs is niet tot helemaal niet akkoord met het voorstel om vanaf 2021 een plaatsingsstop in te voeren voor nieuwe stookolieketels. 85% gaat evenmin akkoord met het voorstel om in 2030 enkel nog duurzame alternatieven i.p.v. gas of stookolie te plaatsen en te verkopen.

De installateurs stippen vooral aan dat de inspanningen in het bestaande woningenpark in Vlaanderen immens zullen zijn om dit op zo’n korte termijn klaar te maken voor lage-energietoepassingen zoals warmtepompen. Net daarom zijn 77% van de installateurs er wel van overtuigd dat een eventueel verbod op fossiele brandstoffen eerst moet komen in de nieuwbouw.

De nadruk op elektriciteit in het plan van Bond Beter Leefmilieu doet menig installateur de wenkbrauwen fronsen. Hierbij worden vragen gesteld bij de bevoorrading. Installateurs benadrukken eveneens dat ‘groene elektriciteit’ vandaag onvoldoende bestaat. Er is dan ook weinig animo om een drastische ommekeer te maken op het vlak van lasten van elektriciteit versus gas en stookolie.

Installateurs missen in de plannen opties om in bestaande installaties te werken met synthetische brandstoffen en/of waterstof. Dat is vandaag nog geen evidentie, maar meer onderzoek en innovatie kunnen hier misschien wel soelaas brengen.

Beleidsmatig vindt 87% van de installateurs van Bouwunie technieken dat vandaag absolute prioriteit moet worden gegeven aan de vakkundige vervanging van oude stooktoestellen door de hoog-efficiënte condensatieketels. Hier kunnen nog stevige CO2-winsten geboekt worden, met een draagvlak.

Tot slot vragen de Bouwunie Technieken-installateurs een consistent energiebeleid van de overheid, dat realistisch is en ook handhaving omvat. Zo is er vandaag bijna geen enkele controle op de plaatsing en het onderhoud van verwarmingsinstallaties. Een professioneel geplaatste en onderhouden verwarming haalt een hoger rendement waardoor de vervuiling en het verbruik, en dus de energiefactuur dalen. Dat is ook beter voor het klimaat.

Het energiebeleid moet ook hebben voor innovatie en ook inspanningen van de overheid zelf omvatten, bv. door de realisatie van warmtenetten.

 

Bron: Bouwkroniek - nr 19 - 10.5.2019

< Terug naar overzicht

Omni-Term Pro

Aanmelden

Bestel online tot 17u,

volgende leveringsdag geleverd! 

Unieke integratie met installatie-software-pakketten

Omni-Term Pro heeft een unieke link met Plenion, Cafca en Handsoft.

Gebruikt u een ander software-pakket?

Contacteer ons om de mogelijkheden te kennen.